Suomen Geopoliittisen Seuran syysseminaari 2020

pidettiin 11.11.2020 Tieteiden talolla Helsingissä. Paikalla oli 19 osallistujaa. Seminaarin teemana oli ”Lähi-idän geopolitiikka ja konfliktit”. Seuran puheenjohtajan, dosentti Arto Nokkalan johdantopuheenvuoron jälkeen dosentti Pertti Multanen piti laajan katsauksen alueen konfliktihistoriaan painottaen suurvaltojen vaikutusta. Toisessa alustuksessa tutkija Markku Haranne käsitteli ajankohtaista erityiskysymystä, itäisen Välimeren maakaasulöytöjä, eri valtioiden politiikkaa niiden yhteydessä sekä löytöjen vaikutusta alueen konflikteihin.

Blogit

Jäsensivut